Kontakt

Välkommen

till oss !

Gränden Duvan 3 A

582 22 Linköping

 

Tel: 013-10 26 98

Här får du hjälp av Fotterapeuterna:

 

Margaretha Witterdal

 

Anna-Karin Rådlin

 

 

Medlemmar i Sveriges Fotterapeuter